Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób doświadczających trudności w komunikowaniu się

  Osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się, oprócz wskazanych obok form kontaktu (telefon, faks, poczta elektroniczna) mogą, załatwiając sprawę w tut. Urzędzie, skorzystać z pomocy:

  •     osoby przybranej tzn. każdej osoby wybranej przez uprawnionego,
  •     która ukończyła 16 lat;
  •     pracownika Urzędu przeszkolonego w zakresie podstawowej komunikacji w języku migowym;
  •     tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika wybranego przez uprawnionego;
  •     tłumacza PJM, SJM, i SKOGN udostępnionego przez Urząd. W przypadku zamiaru skorzystania z tej formy pomocy osoba uprawniona zobowiązana jest zgłosić ten fakt, co najmniej 3 dni robocze wcześniej, w dogodnej dla siebie formie (telefonicznie, faksem, pocztą elektroniczną), z wyłączeniem sytuacji nagłych. W zgłoszeniu osoba uprawniona winna podać dane personalne i adresowe, dane kontaktowe oraz wybraną metodę komunikowania się. W przypadku braku możliwości realizacji usługi tut. Urząd zawiadomi o tym osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji usługi lub inna formę realizacji uprawnienia. Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 07.05.2015 Data publikacji: 07.05.2015 13:08 Data ostatniej modyfikacji: 07.05.2015 13:08
  Autor: Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek Osoba publikująca: Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek Osoba modyfikująca: Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek