«Powrót

Urząd Skarbowy w Polkowicach organizuje dodatkowe punkty elektronicznego składania zeznań w siedzibach Gmin powiatu polkowickiego

Urząd Skarbowy w Polkowicach organizuje dodatkowe punkty elektronicznego składania zeznań w siedzibach Gmin powiatu polkowickiego

Urząd Skarbowy w Polkowicach organizuje dodatkowe punkty elektronicznego składania zeznań w siedzibach Gmin powiatu polkowickiego

W celu ułatwienia mieszkańcom powiatu polkowickiego dokonania rozliczenia dochodów za rok 2017, przy współpracy z jednostkami samorządowymi, Urząd Skarbowy w Polkowicach uruchamia dodatkowe punkty elektronicznego składania zeznań.
W siedzibach Gmin, w podanych w załączeniu terminach, uruchomione zostaną specjalne stanowiska komputerowe umożliwiające wysłanie zeznania przez Internet. Z pomocą pracownika urzędu skarbowego, możliwe będzie złożenie zeznania PIT w formie elektronicznej, poprzez platformę e-Deklaracje, a podatnicy otrzymają urzędowe potwierdzenie złożenia PIT-a.
Osoby, które będą chciały złożyć zeznanie w formie elektronicznej w utworzonych punktach w siedzibach Gmin, powinny przygotować:
• dowód osobisty,
• kwotę przychodu z zeznania za 2016 r.,
• informacje od płatników (zakładów pracy ) o uzyskanych dochodach w 2017 r.,
• kwotę przysługujących w 2017 r. odliczeń (jeżeli chcą skorzystać z ulg podatkowych).


Jednocześnie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Polkowicach informuje, że zeznanie roczne drogą elektroniczną można wysłać przez system e-Deklaracje również w siedzibie Urzędu Skarbowego w Polkowicach (w godzinach pracy urzędu), przy specjalnie utworzonych w tym celu stanowiskach komputerowych – samodzielnie lub z pomocą pracownika urzędu.

HARMONOGRAM DZIAŁANIA PUNKTÓW ELEKTRONICZNEGO SKŁADNIA ZEZNAŃ PIT W GMINACH POWIATU POLKOWICKIEGO (kliknij plik pdf 255 KB)

Rejestr zmian