Kontrola podatkowa

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu informuje, że ogólny schemat procedur kontroli podatkowych prowadzonych przez naczelników urzędów skarbowych określają przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 201 ze zmianami), w tym w szczególności przepisy Działu VI tej ustawy.