Telefony

  Telefony

  Telefony

  CENTRALA Wykonywanie połączeń – tel. 76 746 11 00
  Sekretariat – tel. 76 746 11 01

  Sala Obsługi Klienta – tel. 76 746 12 33 (parter)


  KS Wieloosobowe Stanowisko Pracy Spraw Karnych Skarbowych  76 746 11 46 (pokój nr 201)

  PP Dział Postępowań Podatkowych:
  –    Rozpatrywanie wniosków VZM o zwrot podatku od towarów i usług za materiały budowlane – tel. 76 746 11 78 (pokój nr 307)
  –    Sprzedaż nieruchomości tel. 76 746 11 81 (pokój nr 310)
  –     Postępowania podatkowe w sprawie podatku od spadków i darowizn (SiD) oraz od podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) – tel. 76 746 11 87 (pokój nr  316)
  –     Orzecznictwo w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą; sprawy związane z nieujawnionymi źródłami dochodów – tel. 76 746 11 85 (pokój nr 314) i tel. 76 746 11 02 (pokój nr 114)
  –     Orzecznictwo w sprawie podatku od towarów i usług – tel. 76 746 11 97 (pokój nr 332)
  –     Orzecznictwo w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych – tel. 76 746 11 80 (pokój nr 309)
  –     Orzecznictwo w sprawie działów specjalnych produkcji rolnej i osób duchowych – tel. 76 746 11 88 (pokój nr  317)
  –     Wystawianie zaświadczeń i zgód w sprawie podatku od spadków i darowizn i udzielanie w tym zakresie niezbędnych informacji podatkowych, SD-Z2 – tel. 76 746 11 87 (pokój nr  316)
  –    Udzielanie informacji na wnioski uprawnionych organów (np .ZUS,PUP, MOPS, urzędy skarbowe, urzędy celne, sądy organy ścigania i ochrony państwa) – tel. 76 746 11 78 (pokój nr 307)
  –     Udzielanie informacji na zapytania komorników sądowych – tel. 76 746 11 81 (pokój nr 310)
  –     Karta podatkowa; orzecznictwo w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych – tel. 76 746 11 86 (pokój nr 315), tel. 76 746 11 79 (pokój nr 308)

  RP Dział Rachunkowości Podatkowej:
  –    Obsługa podatników VAT wg nazwisk/nazw – litery A-L, Z ; zezn. bez działalności PIT-36, PIT-37, PIT-38, PIT-39 litery A-F – tel. 76 746 11 51 (pokój nr 208)
  –    VAT Ł-W, Ż ; zezn. bez działalności PIT-36, PIT-37, PIT-38, PIT-39 R-T – tel. 76 746 11 52 (pokój nr 209)
  –    działalność gosp. PIT-36, PIT-36L, PIT-19a B, C-K, T, U, Z-Ź; zezn. bez działalności PIT-36, PIT-37, PIT-38, PIT-39 G, H, M – tel. 76 746 11 52 (pokój nr 209)
  –    działalność gosp. PIT-36, PIT-36L, PIT-19a A, L-R, W- Ś; zezn. bez działalności PIT-36, PIT-37, PIT-38, PIT-39 N, O, U-Ż – tel. 76 746 11 47 (pokój nr 202)
  –    Ryczałt-działalność PIT-28, zezn. bez działalności PIT-36, PIT-37, PIT-38, PIT-39 J, L-Ł, P, Q – tel. 76 746 11 50 (pokój nr 207)
  –    Płatnicy PIT-4R, zezn. bez działalności PIT-36, PIT-37, PIT-38, PIT-39 I, K – tel. 76 746 11 59 (pokój nr 216)
  –    VZM, CIT, PCC, karta podatkowa, spadki i darowizny, sumy do wyjaśnienia – tel. 76 746 11 59 (pokój nr 216)

  OBWM- Dział Obsługi Bezpośredniej, Wieloosobowe Stanowisko Pracy Współpracy Międzynarodowej:
  –    Identyfikacja i rejestracja podatkowa. Potwierdzanie profilu zaufanego litery: A-G,I,K,L,P,Ż – tel. 76 746 11 32
  –    Identyfikacja i rejestracja podatkowa litery: H,J,M,N,U,O,R,T,U – tel. 76 746 11 16
  –    Identyfikacja i rejestracja podatkowa litery: S,Ć,Ł,Q,Ś,W,V,Y,Z,Ź – tel. 76 746 12 01
  –    Prowadzenie spraw dot. kas rejestrujących, odczyty zawartości pamięci kas, wykreślanie kas z rejestru, aktualizacje w zakresie adresu miejsca instalacji, nr unikatowego kasy, nazwy serwisu i udzielanie w tym zakresie niezbędnych informacji podatkowych – tel. 76 746 11 36 (pokój nr 119)
  –    Obsługa deklaracji VAT z wykazanym zwrotem na rachunek bankowy ; wg nazwisk/nazw na litery: A,C,D,G,I,K,N,R,U,Ś,W,Z,Ż,Ź – tel. 76 746 11 35 (pokój nr 118)
  –    Obsługa deklaracji VAT z wykazanym zwrotem na rachunek bankowy; wg nazwisk/nazw na litery B,Ć,E,F,H,J,L,Ł,M,O,P,S,T,Q, deklaracje DRA-1 – tel. 76 746 11 38 (pokój nr 121)
  –    Obsługa zeznań z działalności gospodarczej PIT-28,PIT-36,PIT-36L litery: A-O – tel. 76 746 11 39 ( pokój nr 122)
  –    Obsługa zeznań z działalności gospodarczej PIT-28,PIT-36,PIT-36L litery: P-Ż – tel. 76 746 11 40  (pokój nr 123)
  –     Wystawianie zaświadczeń VAT-25 i udzielanie w tym zakresie niezbędnych informacji podatkowych – tel. 76 746 11 45 (pokój nr 134)
  –    Wystawianie certyfikatów rezydencji CFR-1 i zaświadczeń dla zagranicznych organów podatkowych ( w tym na drukach UE/EOG i udzielanie w tym zakresie niezbędnych informacji podatkowych – tel. 76 746 12 30 (pokój nr 35)
  –    Wystawianie zaświadczeń w sprawie podatku dochodowego i udzielanie w tym zakresie niezbędnych informacji podatkowych – tel. 76 746 12 30 (pokój nr 35)
  –    Deklaracje CIT-8R – tel. 76 746 11 40 (pokój nr 123)
  –    Obsługa deklaracji PIT-37,PIT-38,PIT-4R,PIT8AR,PIT-11 litery: A-Ł,Ś,X – tel. 76 746 11 14 (pokój nr 7)
  –    Obsługa deklaracji PIT-37,PIT-38,PIT-4R,PIT8AR,PIT-11 litery: M-Ź – tel. nr 76 746 11 10 (pokój nr 10)
  –    Zaświadczenia o niezaleganiu – tel. 76 746 12 30 (pokój nr 35)
  –    Transakcje wewnątrzwspólnotowe – tel. 76 746 11 45 (pokój nr 134)
  –    Podatki majątkowe - obsługa deklaracji i korekt PCC-3 – tel. 76 746 11 41 (pokój nr 124)

  SW Dział Wierzycielski:
  –    Orzecznictwo w zakresie udzielania ulg, rat, odroczeń i umorzeń – tel. 76 746 11 93 (pokój nr 322)
  –    Zabezpieczenia -  tel. 76 746 11 94 (pokój nr 323)
  –    Wystawianie tytułów wykonawczych i upomnień – tel. 76 746 11 90 (pokój nr 319), tel.  76 746 11 91 (pokój nr 320)
  –    Upadłości, Hipoteki, Zakazy – tel. 76 746 11 93 (pokój nr 322), tel.  76 746 11 94 (pokój nr 323)
  –    Orzecznictwo w zakresie odpowiedzialności osób trzecich – tel. 76 746 11 93 (pokój nr 322), tel.  76 746 11 94 (pokój nr 323)

  EA Egzekucja Administracyjna
  Prowadzenie spraw z zakresu postępowania egzekucyjnego w administracji – tel. 76 746 11 18 do 129

  KP Dział Kontroli Podatkowej - tel. 76 746 11 72 (pokój nr 234), tel. 76 746 11 57 (pokój nr 214), tel.  
  76 746 11 56 (pokój nr 213), tel. 76 746 11 55 (pokój nr 212), tel. 76 746 11 53 (pokój nr 210),  tel. 76 746 12 27 (pokój nr 215).  
   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 30.04.2015 Data publikacji: 30.04.2015 09:05 Data ostatniej modyfikacji: 30.04.2015 09:05
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lubinie Osoba publikująca: Grażyna Sozańska Osoba modyfikująca: Grażyna Sozańska