Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Budynek Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze jest przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się poprzez:

  • zapewnienie możliwości wjazdu do budynku osobom niepełnosprawnym,
  • przystosowanie drzwi wejściowych, które umożliwiają swobodny przejazd wózka inwalidzkiego,
  • wydzielenie jednego miejsca postojowych przeznaczonych wyłącznie dla osób niepełnosprawnych,

  Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się informujemy, że osoba głucha, niedosłysząca lub głuchoniewidoma, zwana osobą uprawioną1 może skontaktować się z urzędem:

   • za pośrednictwem poczty elektronicznej – us.jelenia_gora@mf.gov.pl

  • za pośrednictwem faxu – 75 64 73 537

  • przy pomocy osoby przybranej2

   

  W przypadku skorzystania przez osoby uprawnione z prawa kontaktu z urzędem z pomocą osoby przybranej, organy administracji publicznej nie mogą wymagać przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość polskiego języka migowego(PJM), systemu językowo-migowego (SJM) lub sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN) przez osoby przybrane.

  Informuje się ponadto, że w sytuacji kiedy osoba uprawniona nie może skorzystać z pomocy osoby przybranej, tut. organ podatkowy zapewnia możliwość załatwienia sprawy w urzędzie z pomocą tłumacza języka migowego. W tym celu osoba uprawniona jest zobowiązana do zgłoszenia chęci skorzystania z usług tłumacza na odpowiednim formularzu i wskazaniu planowanego terminu wizyty w urzędzie dogodnego dla osoby uprawnionej wraz z określeniem w jaki sposób i w jakim zakresie ma zostać udzielona pomoc.

  Zgłoszenie terminu wizyty winno nastąpić co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych, za pośrednictwem:

  • poczty elektronicznej – us.jelenia_gora@mf.gov.pl
  • faxu – 75 64 73 537
  • w formie papierowej – na Sali Obsługi Podatnika (pok. 9)

  Urząd Skarbowy w Jeleniej Górze zapewnia możliwość skorzystania przez osoby uprawnione z pomocy tłumacza PJM będącego pracownikiem tut. organu oraz tłumaczy PJM, SJM oraz SKOGN wpisanych do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego.

  ***

  1Przez osobę uprawnioną rozumie się osobę doświadczającą trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.

  2Osobą przybraną jest osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzieleniu jej pomocy w załatwieniu spraw m.in. w organie administracji publicznej.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 27.05.2015 Data publikacji: 27.05.2015 14:23 Data ostatniej modyfikacji: 06.11.2018 12:06
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze Osoba publikująca: Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek Osoba modyfikująca: Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek
  Rejestr zmian