Stan spraw

  Stan spraw

  Stan spraw

  Za I półrocze 2018 r.
  Wpłynęło: 22353
  Załatwiono: 22717

  Za I półrocze 2017 r.
  Wpłynęło : 20089
  Załatwiono: 21591
  Za II półrocze 2017 r.
  Wpłynęło :12770
  Załatwiono: 13005

  Półrocze Wpłynęło Załatwiono *
  II półrocze 2013: 33523 33364
  I półrocze 2014: 45705 39718
  II półrocze 2014: 31508 35125
  I półrocze 2015: 35445 37860
  II półrocze 2015: 29045 39067
  I półrocze 2016: 25815 30282
  II półrocze 2016: 17439 19734
   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 28.04.2015 Data publikacji: 28.04.2015 13:21 Data ostatniej modyfikacji: 31.07.2018 12:06
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Głogowie Osoba publikująca: Małgorzata Szmigiel Osoba modyfikująca: Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek
  Rejestr zmian