Status prawny

  Status prawny

  Status prawny

  Naczelnik Urzędu Skarbowego jako organ administracji rządowej niezespolonej podlega Ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.

  Naczelnik Urzędu Skarbowego wykonuje zadania przy pomocy kierowanego przez siebie Urzędu Skarbowego.

  Naczelnik Urzedu Skarbowego odpowiada przed Dyrektorem Izby Skarbowej we Wrocławiu za prawidłową i terminową realizację zadań urzędu skarbowego.

  Zakres działania, terytorialny zasięg oraz organizację Urzędu Skarbowego określają w szczególności:
  1. Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. 2016 poz. 1947),
  2. Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie organizacji jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. 2017 poz.41),
  3. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie cywilnej (Dz. U. 2016 poz. 1345),
  4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywaniu niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania ( Dz. U. 2017 poz.448).
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 11.02.2016 Data publikacji: 11.02.2016 14:07 Data ostatniej modyfikacji: 07.03.2017 12:37
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Głogowie Osoba publikująca: Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek Osoba modyfikująca: Arkadiusz Barędziak
  Rejestr zmian