Oferty pracy

    Oferty pracy

    Oferty pracy

    Od 1 kwietnia 2015 r. dla urzędów skarbowych województwa dolnośląskiego oferty pracy publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Izby Skarbowej we Wrocławiu w zakładce Nabór (link otwiera nowe okno).

    Szczegółowe informacje odnośnie przebiegu postępowania kwalifikacyjnego tj. lista kandydatów spełniających wymogi oraz wynik postępowania znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów bip.kprm.gov.pl (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

    Rejestr zmian