Bank Spółdzielczy w Głogowie prowadzi obsługę kasową Urzędu Skarbowego w Głogowie

  Bank Spółdzielczy w Głogowie prowadzi obsługę kasową Urzędu Skarbowego w Głogowie

  Obsługę kasową Urzędu Skarbowego w Głogowie prowadzi Bank Spółdzielczy w Głogowie w następujących placówkach Banku:

  • Centrala Banku - Głogów, ul. Sikorskiego 15,
  • Punkt Obsługi Klienta Głogów, ul. Mickiewicza 55 (punkt kasowy przy Sali Obsługi Podatnika),
  • Filia Banku - Głogów, ul. Grodzka 37,
  • Oddział Banku - Jerzmanowa, ul. Lipowa 4,
  • Filia Banku - Pęcław 28.

  Obsługa kasowa obejmuje przyjmowanie  należności z tytułu zobowiązań podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych na rzecz Urzędu Skarbowego, których regulowanie w formie gotówkowej dopuszczają obowiązujące przepisy, m.in.: dla podatku dochodowego, podatków pośrednich, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłacanych w formie karty podatkowej oraz innych, do których poboru właściwym jest naczelnik urzędu skarbowego.

  Od wpłat dokonanych na poczet tych podatków nie będą pobierane opłaty.

  Rejestr zmian