«Powrót

Podatnicy CIT – zeznania podatkowe wyłącznie w wersji elektronicznej, bez względu na ilość sporządzonych informacji dla pracowników lub zleceniobiorców.

Podatnicy CIT – zeznania podatkowe wyłącznie w wersji elektronicznej, bez względu na ilość sporządzonych informacji dla pracowników lub zleceniobiorców.

Podatnicy CIT – zeznania podatkowe wyłącznie w wersji elektronicznej, bez względu na ilość sporządzonych informacji dla pracowników lub zleceniobiorców.

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym (zeznanie CIT-8) do końca trzeciego miesiąca roku następnego i w tym terminie wpłacić podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.

Ustawodawca poprzez zmianę brzmienia przepisu art. 45ba ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.), w odniesieniu do przychodów uzyskanych od 1.01.2018 r., zniósł możliwość złożenia deklaracji, informacji oraz rocznego obliczenia podatku (CIT-8) w formie dokumentu pisemnego (papierowego).

Podatnicy podatku od osób prawnych w odniesieniu do okresów rozliczeniowych przypadających od 1.01.2018 r. deklaracje, zeznania oraz informacje składają urzędom skarbowym wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez względu na ilość sporządzanych informacji dla zatrudnionych pracowników lub zleceniobiorców.

Rejestr zmian