«Powrót

Pracodawco - zmiany w PIT-11 oraz PIT-8C za 2018 r.

Pracodawco - zmiany w PIT-11 oraz PIT-8C za 2018 r.

Pracodawco - zmiany w PIT-11 oraz PIT-8C za 2018 r.

Informacja imienna PIT-11 za 2018 r. obejmuje dane o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy.

Do końca stycznia 2019 r. informację PIT-11 za 2018 r. przesyłają do urzędu skarbowego, wyłącznie w wersji elektronicznej:

- płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,

- rolnicy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, którzy wypłacili zatrudnionym osobom fizycznym świadczenia, ale nie mieli obowiązku obliczyć, pobrać
i wpłacić zaliczki na podatek dochodowy.

PIT-11 za 2018 r. należy przesłać podatnikom do końca lutego 2019 r.

W związku z modyfikacją PIT-11 poprzez włączenie do tej informacji danych o przychodach z innych źródeł, formularz zeznania PIT-37 za 2018 r. przeznaczony jest dla podatników, którzy w 2018 r. uzyskali przychody za pośrednictwem płatników, jak również za pośrednictwem innych podmiotów obowiązanych do sporządzenia imiennej informacji PIT-11 o wysokości dochodów (przychodów).

 

Informacja imienna PIT-8C za 2018 r. obejmuje dane dot. niektórych dochodów z kapitałów pieniężnych, w tym z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub realizacji praw wynikających z papierów wartościowych.

Do końca stycznia 2019 r. informację PIT-8C przesyłają do urzędu skarbowego, wyłącznie
w wersji elektronicznej:

- osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej (którzy nie są płatnikami).

PIT-8C za 2018 r. należy przesłać podatnikom do końca lutego 2019 r.

Rejestr zmian