«Powrót

Uwaga na PIT-40 – już nie obowiązuje

Uwaga na PIT-40 – już nie obowiązuje

Uwaga na PIT-40 – już nie obowiązuje

W związku ze zbliżającym się terminem sporządzenia przez płatników podatku dochodowego od osób fizycznych informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT 11, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu uprzejmie przypomina, że począwszy od rozliczenia za 2017 r. pracodawca nie rozliczy już zatrudnionej osoby na druku PIT-40. Obowiązek rozliczenia się spoczywa na podatniku.

W 2018 r. podatnik, który był zatrudniony tylko w jednym miejscu pracy i nie uzyskiwał innych dochodów (oraz nie korzysta z ulg i odliczeń, nie rozlicza się z małżonkiem) nie może już zwrócić się do pracodawcy o zastąpienie go w obowiązku złożenia zeznania PIT. Podatnik ten ma natomiast do wyboru dwie opcje przy rozliczaniu PIT za 2017 rok: może samodzielnie rozliczyć PIT, albo skorzystać z rozliczenia przygotowanego przez urząd skarbowy – musi wówczas do 16 kwietnia wypełnić wniosek PIT-WZ, a po otrzymaniu wstępnie wypełnionej deklaracji, zaakceptować ją.

Pracodawca, który w 2018 r. otrzyma od pracownika wniosek o rozliczenie podatku, nie może takiego wniosku uwzględnić. W takim przypadku powinien poinformować pracownika, że nie sporządzi za niego rocznego rozliczenia PIT oraz sporządzić i przesłać mu PIT-11. Pracodawca, który przez pomyłkę przyjmie wniosek i przygotuje dla pracownika PIT-40, powinien sam niezwłocznie naprawić swój błąd i wystawić pracownikowi również PIT-11. Prawidłowe wystawienie PIT-11 umożliwi przygotowanie przez urząd skarbowy rozliczenia wymagającego od pracownika jedynie jego zaakceptowania.