«Powrót

Od 1 stycznia 2018 r. deklaracje VAT - TYLKO ELEKTRONICZNIE

Od 1 stycznia 2018 r. deklaracje VAT - TYLKO ELEKTRONICZNIE

Od 1 stycznia 2018 r. deklaracje VAT - TYLKO ELEKTRONICZNIE

Od 1 stycznia 2018 roku przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie przewidują wyjątków i wszystkie deklaracje VAT muszą być wysyłane wyłącznie w formie elektronicznej.
Obowiązek ten wynika z przepisu art. 99 ust. 11b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
Elektroniczna wysyłka deklaracji VAT od 2018 roku dotyczy również podatników, korzystających w 2017 r. ze zwolnienia w tym zakresie.