Rejestry i archiwa

  Rejestry i archiwa

  Rejestry i archiwa

  Urząd Skarbowy prowadzi następujące ewidencje:
  - Ewidencja podatników i płatników - prowadzona w systemie informatycznym Poltax;
  - Ewidencja Zobowiązanych prowadzona w systemie informatycznym Egapoltax;
  - Rejestr podatników podatku od towarów i usług - prowadzony w systemie informatycznym Poltax;
  - Rejestr Zastawów Skarbowych;
  - Ewidencja wpisów hipotek przymusowych do Ksiąg wieczystych
  - Rejestr wydanych zaświadczeń;
  - Rejestr czynności cywilnoprawnych w systemie informatycznym Czynności majątkowe;
  - Rejestry prowadzonych i załatwionych spraw;
  - Rejestr aktów notarialnych;
  - Rejestr zaewidencjonowanych kas fiskalnych;
  - Rejestr kontroli podatkowych;
  - Ewidencja mandatów karnych oraz spraw karnych skarbowych
   

  Podstawę oraz zasady prowadzenia przez Urząd Skarbowy rejestrów, ewidencji i archiwów regulują następujące przepisy:

  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze. zmianami),

  Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników ( Dz. U. z 2016 r., poz. 476 ze. zmianami),

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rejestru zastawów skarbowych oraz Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych ( Dz. U. 2013 poz.152),

  Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w izbach administracji skarbowej, urzędach skarbowych i urzędach celno-skarbowych (Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. z dnia 3 marca 2017 r., poz. 44)

  Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016, poz. 1047 ze. zmianami).

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 15.05.2015 Data publikacji: 15.05.2015 12:18 Data ostatniej modyfikacji: 15.03.2017 11:46
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego Osoba publikująca: Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek Osoba modyfikująca: Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek
  Rejestr zmian