Kontrole prowadzone przez IAS

  Kontrole prowadzone przez IAS

  Kontrole prowadzone przez IAS

  Naczelnik urzędu skarbowego działając zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4  lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej udostępnia informację publiczną o kontrolach przeprowadzonych w urzędzie.

  Informacje o kontrolach prowadzonych w urzędzie skarbowym przed 1 stycznia 2015 r. znajdują się w archwium BIP urzędu.

  1) Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej przez Izbę Skarbową we Wrocławiu
  w dniu 25.05.2016 r. (plik pdf. 939 KB)

  2) Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej przez Izbę Skarbową we Wrocławiu w dniu 27-29.09.2016 r. (plik pdf.  2 MB)

  3) Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej przez Izbę Skarbowej we Wrocławiu w dniu 21-22.11.2016 r. (plik pdf. 1 MB)

  4) Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej przez Izbę Administracji Skarbowej we Wrocławiu w dniu 24.10.-04.11.2016 r. (plik pdf. 3 MB)
  Zakres wyłączenia: dane osobowe osób fizycznych: imię i nazwisko
  Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)
  Organ dokonujący wyłączenia: Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu
  Podmioty w interesie których dokonano wyłączenia jawności: osoby fizyczne.

  5) Organizacja pracy na wybranych odcinkach pracy (w ramach skonsolidowanych procesów.

  Sprawozdanie z kontroli: 0201-KW.0710.70.2016 (plik pdf. 3,33 MB)

  6) Prawidłowość realizowania zadań związanych z dokonywaniem zwrotów podatku VAT. Okres objęty kontrolą od 01.01.2016 r. do 31.12.2017 r.

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu informuje, że dokonał wyłączenia w treści poniższego sprawozdania z kontroli w zakresie tajemnicy skarbowej.

  Sprawozdanie z kontroli znak sprawy: 0201-IWW.0921.9.2018 (plik pdf. 3,7 MB)

  7) Umorzenie zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłat prolongacyjnych w kwocie przewyższającej 5.000 zł. osobom prawnym i fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej.

  Sprawozdanie z kontroli znak sprawy: 0201-KW.0921.44.2018 (plik pdf. 926 KB)
   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 04.09.2015 Data publikacji: 15.07.2015 09:51 Data ostatniej modyfikacji: 11.09.2018 13:49
  Autor: Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu Osoba publikująca: Bartosz Chojnacki Osoba modyfikująca: Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek
  Rejestr zmian