«Powrót

Przywóz żywności na własny użytek - informacje dla podróżnych

Przywóz żywności na własny użytek - informacje dla podróżnych

Przywóz żywności na własny użytek - informacje dla podróżnych

Przywożona żywność zawierająca produkty pochodzenia zwierzęcego może zawierać patogeny powodujące niektóre choroby zakaźne zwierząt, w tym AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ (ASF). Nie pozwólmy, aby choroby zakaźne zwierząt przedostały się do UE!

Ze względu na ryzyko wprowadzenia chorób do Unii Europejskiej istnieją surowe procedury dotyczące wprowadzania niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego do UE (zgodnie
z rozporządzeniem (WE) nr 206/2009). Procedury te nie mają zastosowania w odniesieniu do przewozu produktów pochodzenia zwierzęcego pomiędzy państwami członkowskimi UE lub w odniesieniu do produktów pochodzących z Andory, Liechtensteinu, Norwegii, San Marino
i Szwajcarii.

Mając na celu ochronę Unii Europejskiej przed chorobami zwierząt Komisja Europejska rozporządzeniem (WE) nr 2018/1729 wprowadziła dwie nowe wersje plakatów dotyczących zakazu przywozu przez podróżnych produktów pochodzenia zwierzęcego z krajów trzecich.
Z informacją taką podróżni spotkają się na przejściach granicznych na obszarze całej Unii Europejskiej. Wwożenie do Unii Europejskiej produktów pochodzenia zwierzęcego podlega ścisłym procedurom i kontrolom weterynaryjnym. Podróżni muszą zgłosić te produkty do urzędowej kontroli.

 

W ZAŁĄCZENIU PLAKAT (PLIK PDF 208 KB) --> KLIKNIJ W LINK