«Powrót

Informacja o stopniu wykorzystania limitu krajowego pomocy de minimis wg stanu na dzień 11 lutego 2019r. udzielanej w sektorze rolnym

Informacja o stopniu wykorzystania limitu krajowego pomocy de minimis wg stanu na dzień 11 lutego 2019r. udzielanej w sektorze rolnym

Informacja o stopniu wykorzystania limitu krajowego pomocy de minimis wg stanu na dzień 11 lutego 2019r. udzielanej w sektorze rolnym

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu informuje, że wg stanu na dzień 11 lutego 2019r. wykorzystany limit pomocy de minimis w rolnictwie wynosi 207 751 369,02 euro, co stanowi 92,05%.

Więcej informacji:
https://srpp.minrol.gov.pl/
  (link otwiera nowe okno na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi)