«Powrót

BREXIT

BREXIT

BREXIT

BREXIT

•    Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej  z UE bez umowy (tzw. twarde wyjście) będzie oznaczać, że od dnia wyjścia władze celne państw członkowskich UE w procedurze eksportu i importu z Wielką Brytanią  i Irlandią Północną będą stosować takie przepisy, jakie obecnie stosują wobec krajów trzecich tzn. krajów nie będących członkami UE.

•    Sytuacja wywoła konieczność dopełnienia przez przedsiębiorców standardowych formalności celnych; składania zgłoszeń, deklaracji celnych oraz płacenia należności celnych i podatkowych.

•    Podmioty, które aktualnie nie dokonują obrotu towarowego z krajami spoza UE będą zobowiązane do zarejestrowania się w usłudze e-Klient na platformie usług elektronicznych skarbowo- celnych (PUESC), celem uzyskania numeru EORI.

•    Numer EORI jest niezbędny do dokonywania zgłoszeń celnych i składania deklaracji. Przedsiębiorcy, którzy posiadają już numer EORI nie powinni występować  ponownie o jego nadanie, natomiast firmy objęte skutkami BREXITU, które takiego numeru nie posiadają, powinny uzyskać ten numer. Numer EORI uzyskuje się w ramach rejestracji w usłudze e- klient. Usługa e-Klient dostępna jest na portalu www.puesc.gov.pl , (http://www.puesc.gov.pl) szczegółowy proces rejestracji w usłudze e- Klient i uzyskania numeru EORI dostępny jest w zakładce EORI pod adresem  https//puesc.gov.pl/web/puesc/eori  Zasadą jest, że rejestracji przedsiębiorcy w celu uzyskania numeru EORI może dokonać zarejestrowana w PUESC osoba fizyczna (np. przedstawiciel, upoważniony pracownik podmiotu gospodarczego). Osoby fizyczne zarejestrowane już w usłudze e-Klient w sposób uproszczony (na potrzeby AIS/INTRASTAT )powinny dokonać aktualizacji rejestracji i potwierdzić swoją tożsamość w najbliższym urzędzie celno- skarbowym lub oddziale celnym, a następnie dokonać rejestracji przedsiębiorcy i reprezentacji w sposób opisany na portalu PUESC. W celu przyspieszenia  procedury rejestracji możliwe jest zlecenie przeprowadzenia procedury uzyskania numeru EORI doświadczonemu w tym zakresie profesjonalnemu przedstawicielowi celnemu (szczególne ułatwienia dotyczące  rejestracji upoważnień przysługują przedstawicielom posiadających status upoważnionego przedsiębiorcy AEO lub pozwolenia na uproszczenia). W tym celu należy udzielić przedstawicielowi upoważnienia do złożenia wniosku o rejestrację /aktualizację danych podmiotu w SISC w sprawie uzyskania numeru EORI.

1.    Ważniejsze czynności, które musi podjąć przedsiębiorca importujący ze Zjednoczonego Królestwa:

  • Rejestracja w usłudze e-klient, celem otrzymania nr EORI- podstawowa i najważniejsza czynność.
  • Uzyskanie pozwolenia (dla towarów objętych przepisami dotyczącymi ograniczeń) lub gdy zastosowanie procedury wymaga zgody organu celnego.
  • Wybór sposobu składania zgłoszenia celnego importowego(np. przez Agencje Celną, Przewoźnika, Agencje Logistyczną, samodzielnie ( w tym wypadku należy posiadać odpowiednie aplikacje (AES, AIS, NCTS 2) dla potrzeb przesyłania komunikatów do celnych systemów operacyjnych obsługujących zgłoszenia.

2.    Podobnych czynności co wymienione powyżej musi dokonać przedsiębiorca eksportujący do Zjednoczonego Królestwa.