«Powrót

Akcja kontrolna przywozu żywności pochodzenia zwierzęcego

Akcja kontrolna przywozu żywności pochodzenia zwierzęcego

Akcja kontrolna przywozu żywności pochodzenia zwierzęcego

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu informuje o zintensyfikowanych kontrolach dotyczących przywozu żywności pochodzenia zwierzęcego przez podróżnych w bagażu osobistym, w szczególności w ruchu pieszym, kolejowym, osobowym i autobusowym, ale i w obrocie pocztowym i kurierskim.

Akcja kontrolna odbywać się będzie od 14 sierpnia 2017 r. do 14 września 2017 r. jej celem jest podniesienie świadomości obywateli o istnieniu zakazu indywidualnego przywozu na obszar Unii Europejskiej z państw trzecich produktów pochodzenia zwierzęcego (mięsa i produktów mlecznych). Zakaz ten został wprowadzany z uwagi na ryzyko przeniesienia do państw członkowskich Unii Europejskiej niektórych chorób, m.in. wirusa pryszczycy.

Rejestr zmian