«Powrót

Spotkania w ramach kampanii promującej usługę Twój e-PIT - US Wrocław-Fabryczna

Spotkania w ramach kampanii promującej usługę Twój e-PIT - US Wrocław-Fabryczna

Spotkania w ramach kampanii promującej usługę Twój e-PIT - US Wrocław-Fabryczna

Urząd Skarbowy Wrocław-Fabryczna, w ramach zaplanowanych spotkań promujących nową usługę Twój e-PIT, 7 marca 2019 r. w  Urzędzie  Miejskim Wrocławia, a następnie 8 marca 2019 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy
we Wrocławiu, przeprowadził spotkania szkoleniowe dla zainteresowanych pracowników tych jednostek.

Spotkania cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, o czym świadczy fakt, iż szkolenie dla pracowników Urzędu Miejskiego Wrocławia to już kolejne spotkanie dla tej jednostki. Usługa Twój e-PIT jest bardzo dobrze odbierana przez uczestników spotkań, a dodatkowo wręczane materiały promocyjne (broszury, gadżety), jak i możliwość indywidualnych konsultacji swoich spraw podatkowych z pracownikiem urzędu, pozytywnie wpłynęły na wizerunek Urzędu i budowanie przyjaznych relacji z podatnikami i współpracującymi jednostkami.