«Powrót

Pracodawco - zmiany w PIT

Pracodawco - zmiany w PIT

Pracodawco - zmiany w PIT

Informacje dla pracodawców i innych płatników
Informacje o dochodach uzyskanych przez osoby fizyczne w 2018 r. – płatnicy obowiązani są przekazać  do urzędu skarbowego wyłącznie elektronicznie.
Do 31 stycznia 2019 r. należy  przesłać  w formie elektronicznej do urzędu skarbowego informacje PIT-8C, PIT-11, PIT-R oraz roczne deklaracje PIT-4R i PIT-8AR
Pracownikom/podatnikom PIT-11, PIT-8C, PIT-R należy przekazać do końca lutego 2019 r.
W przypadku zakończenia przez pracodawcę działalności gospodarczej przed 31 stycznia 2019 r. – informacje dotyczące dochodów pracowników oraz roczne deklaracje– należy przekazać do urzędu skarbowego do dnia zaprzestania działalności.

Więcej informacji na stronie Portal Podatkowy (temat: Dla pracodawcy/płatnika) link otwiera nowe okno.