«Powrót

Nietypowe mrożonki

Nietypowe mrożonki

Nietypowe mrożonki

W bieżącym tygodniu funkcjonariusze Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu w pobliżu granicy zatrzymali tira – chłodnię, w którym przewożono dwadzieścia sześć 1000-litrowych pojemników z cieczą o zapachu ropy. To już nie pierwszy przypadek wykorzystywania tego typu transportu do przewozu towarów wrażliwych z pominięciem zgłoszenia przewozu w systemie elektronicznym oraz uzyskania numeru referencyjnego transportu, a równocześnie potwierdzenie skuteczności działania systemu monitorowania drogowego przewozu towarów (SENT).
Po odholowaniu pojazdu do Wrocławia pobrano próbki substancji i zabezpieczono pojazd wraz z towarem. Na kierującego nałożono karę w wysokości 5000 zł za przewóz towaru bez zgłoszenia rejestrującego.
Ujawniony towar podlega systemowi monitorowania drogowego, dlatego też sprawę skierowano do dalszego postępowania. Za niedopełnienie obowiązku rejestracji w systemie nakładana jest kara pieniężna w wysokości 46% wartości netto przewożonego towaru, podlegającego obowiązkowi zgłoszenia, w kwocie nie niższej niż 20.000 zł.