«Powrót

Nadanie sztandaru Izbie Administracji Skarbowej we Wrocławiu

Nadanie sztandaru Izbie Administracji Skarbowej we Wrocławiu

Nadanie sztandaru Izbie Administracji Skarbowej we Wrocławiu

24 września na wrocławskim Rynku podczas uroczystego apelu z okazji regionalnych obchodów Dnia Krajowej Administracji Skarbowej pożegnano sztandar Izby Celnej we Wrocławiu oraz wręczono sztandar Izbie Administracji Skarbowej we Wrocławiu.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w Bazylice Garnizonowej pw. św. Elżbiety w intencji pracowników i funkcjonariuszy KAS. Dalsza część uroczystości, w której uczestniczyli między innymi Dyrektor Departamentu Analiz w Ministerstwie Finansów Pan Leszek Syguła, Wojewoda Dolnośląski Pan Paweł Hreniak, Jego Ekscelencja Arcybiskup Józef Kupny Metropolita Wrocławski, Skarbnik Miasta Wrocławia Pan Marcin Urban, Starosta Powiatu Wrocławskiego Pan Roman Potocki, przedstawiciele administracji celnych i podatkowych Republiki Czeskiej i Republiki Federalnej Niemiec, oraz naczelnicy i pracownicy dolnośląskich urzędów skarbowych, naczelnik i pracownicy Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu oraz funkcjonariusze służby celno-skarbowej, zorganizowana była na Rynku Wrocławia.

Uroczystość rozpoczęła się od oddania honorów i pożegnania sztandaru Izby Celnej we Wrocławiu.

W trakcie apelu Dyrektor Departamentu Analiz w Ministerstwie Finansów, Pan Leszek Syguła, odczytał akt nadania sztandaru podpisany przez Ministra Finansów Panią Teresę Czerwińską i wręczył uroczyście sztandar Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu, Pani Annie Chałupie.

Ceremonia połączona była z wręczeniem odznaczeń państwowych oraz resortowych dla pracowników i funkcjonariuszy dolnośląskiej KAS, a także mianowań funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej na wyższy stopień służbowy.
Pan Dyrektor Leszek Syguła odczytał list Szefa KAS, Pana Mariana Banasia, skierowany do pracowników i funkcjonariuszy IAS we Wrocławiu. Pan Wojewoda Paweł Hreniak i Pani Dyrektor Anna Chałupa podziękowali pracownikom i funkcjonariuszom za profesjonalizm i codzienną rzetelną pracę, która zapewnia bezpieczeństwo finansowe naszego państwa, i pogratulowali odznaczonym i awansowanym osobom.

Kompanii Honorowej Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu towarzyszyły pododdziały wystawione przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu, Akademię Wojsk Lądowych imienia Generała Tadeusza Kościuszki, Służbę Więzienną we Wrocławiu i Straż Miejską we Wrocławiu oraz Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Zgromadzeni goście i mieszkańcy Wrocławia mieli możliwość obejrzenia specjalistycznych pojazdów, w które wyposażona jest Służba Celno-Skarbowa, a także interesującego zbioru nielegalnych towarów przewożonych przez granicę, których przemyt udaremnili dolnośląscy funkcjonariusze KAS.