«Powrót

Celnicy i Straż Graniczna znowu na Świebodzkim

Celnicy i Straż Graniczna znowu na Świebodzkim

Celnicy i Straż Graniczna znowu na Świebodzkim

W ostatnią niedzielę wrocławscy funkcjonariusze celno-skarbowi przy współudziale funkcjonariuszy Straży Granicznej podjęli kolejne działania na targowisku "Dworzec Świebodzki", skierowane przeciwko osobom wprowadzającym do obrotu towary akcyzowe bez polskich znaków akcyzy. Kontrolujący dokonywali także sprawdzenia prawidłowości ewidencjonowania transakcji sprzedaży przez cudzoziemców, weryfikowano m. in. czy osoby te prowadzą działalność gospodarczą. W trakcie kontroli część sprzedających porzuciła swoje stoiska pozostawiając cały towar, który został zabezpieczony przez funkcjonariuszy.
Cała akcja poprzedzona była rozpoznaniem zarówno miejsc składowania towarów jak i ich sprzedaży. Mimo to uczestniczący w akcji pies służbowy, przeszkolony w  wykrywaniu wyrobów tytoniowych, odnalazł dodatkowe miejsca przechowywania papierosów i tytoniu. W wyniku niedzielnej akcji zatrzymano 3 osoby oraz ujawniono prawie 70 tys. szt. papierosów bez polskich znaków akcyzy, 46,55 kg tytoniu ciętego do palenia bez znaków akcyzy oraz 7,2 litra wyrobów spirytusowych bez znaków akcyzy. W przypadku wprowadzenia ww. towarów do obrotu Skarb Państwa stracił by około 100 000 zł z tytułu podatku akcyzowego.