«Powrót

BREXIT - Spotkanie DUCS z przedsiębiorcami

BREXIT - Spotkanie DUCS z przedsiębiorcami

BREXIT - Spotkanie DUCS z przedsiębiorcami

Spotkania informacyjne dla środowiska biznesowego dotyczące formalności celnych po wyjściu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej.

26 marca 2019 r. Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu zorganizował spotkania informacyjne dla środowiska biznesowego dotyczące formalności celnych po wyjściu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej.
Spotkania odbyły się w siedzibach Centrum Urzędowego Dokonywania Odpraw Celnych , tj. w  Oddziale Celnym I przy ul. Karmelkowej 31 oraz w Oddziale Celnym 3 Towarowym Port Lotniczy przy ul. Zarembowicza 40 we Wrocławiu.

W trakcie spotkań  omówiono  zasady dokonywania obrotu towarowego pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią w przypadku tzw. twardego BREXITU oraz obwiązki, jakie wiążą się z ta opcją dla unijnych podmiotów gospodarczych dokonujących obrotu towarowego z podmiotami z terenu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.
Szczególną uwagę zwrócono na podstawowe czynności,  jakich powinni dokonać unijni przedsiębiorcy w przypadku bezumownego wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, w tym m.in.:

  • rejestracja w usłudze e-klient - celem otrzymania nr EORI,
  • uzyskanie pozwoleń jeżeli zastosowanie danej procedury celnej tego wymaga,  
  • wybór sposobu składania zgłoszenia celnego przez przedstawiciela, np.  agencje celną, przewoźnika, firmę  logistyczną lub samodzielnie: w tym drugim przypadku należy posiadać odpowiednie aplikacje AES, AIS, NCTS2 dla potrzeb przesyłania komunikatów do celnych systemów operacyjnych obsługujących zgłoszenia,
  • dokonanie samodzielnej kontroli deklaracji dostawców dotyczących pochodzenia eksportowanych towarów,
  • przeanalizowanie pochodzenia surowców użytych w procesach produkcji towarów będących przedmiotem importu,
  • zawiadomienie organu o ewentualnych zmianach w udzielonych upoważnieniach.

Spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem przedsiębiorców oraz ich przedstawicieli. W trakcie spotkań padały pytania dotyczące ustalania pochodzenia towarów, wystawiania dokumentów potwierdzających pochodzenie oraz status celny towarów – w kontekście zapowiadanego wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.