«Powrót

„Prawo do przedsiębiorczości – małe firmy, wielkie zmiany” w Jeleniej Górze

„Prawo do przedsiębiorczości – małe firmy, wielkie zmiany” w Jeleniej Górze

„Prawo do przedsiębiorczości – małe firmy, wielkie zmiany” w Jeleniej Górze

SALA KONFERENCYJNA - SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI
SALA KONFERENCYJNA - SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI. NA ZDJĘCIU PANI EWA SŁABĘCKA, NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W JELENIEJ GÓRZE
STREFA INFORMACYJNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Kolejne już spotkanie w ramach ogólnopolskiego cyklu konferencji pod hasłem „Prawo do przedsiębiorczości – małe firmy, wielkie zmiany" odbyło się 1 października 2018 r. w Jeleniej Górze. Organizatorami spotkań są PARP i Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, a partnerują Ministerstwo Finansów, Krajowa Administracja Skarbowa, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Urząd Zamówień Publicznych, Urząd Dozoru Technicznego, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych SA.
O Konstytucji Biznesu oraz innych zmianach prawnych ułatwiających zakładanie i prowadzenie firm przedsiębiorcy mogli porozmawiać z Zastępcą Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Panią Małgorzatą Oleszczuk, Zastępcą Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu, Panią Justyną Giżewską, Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze, Panią Ewą Słabęcką, Dyrektorem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Wałbrzychu, Panią Beatą Dyko, oraz z Panem Marcinem Jędrzykiem, ekspertem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.
Pani Małgorzata Oleszczuk przywitała zgromadzonych przedsiębiorców oraz przedstawicieli biur rachunkowych. Wyjaśniła cel spotkania wskazując, że organizatorzy chcą umożliwić przedsiębiorcom zapoznanie się z tzw. Konstytucją Biznesu oraz bezpośredni kontakt z ekspertami reprezentującymi organizacje i urzędy, których zadaniem jest obsługa i wspieranie przedsiębiorców.
Pani Justyna Giżewska przedstawiła powstałą po reformie Krajową Administrację Skarbową i wyraziła nadzieję, że przedsiębiorcy mają i będą mieli pozytywne doświadczenia w kontakcie z nowoczesną organizacją, której zadaniem jest m. in. wspieranie uczciwych przedsiębiorców.
Pani Ewa Słabęcka przedstawiła zebranym prezentację w której zrelacjonowała już zrealizowane oraz planowane udogodnienia dla osób prowadzących działalność gospodarczą, popierając wykład praktycznymi przykładami zaobserwowanymi w kontaktach z podatnikami. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze zaakcentowała wagę osobistych kontaktów z organami podatkowymi i zachęcała przedsiębiorców do bezpośrednich spotkań celem próby wspólnego rozwiązania ewentualnych problemów podatników, związanych z rozliczeniami podatkowymi.
Wśród najważniejszych zmian, jakie wprowadza Konstytucja Biznesu, dużym zainteresowaniem przedsiębiorców cieszyła się tematyka podatkowa tzw. split payment - mechanizm podzielonej płatności. Tematyka „Mały ZUS dla małych firm", ulga na start – preferencyjne zasady opłacania składek na ubezpieczenie społeczne oraz algorytm liczenia składek na rok 2019.

Przypomnijmy, że odbywające się w całym kraju spotkania z przedsiębiorcami służą przede wszystkim zapoznaniu ich z gruntowną reformą prawa gospodarczego, której celem jest poprawa środowiska prawno-instytucjonalnego, w którym działają. Większość przepisów Konstytucji, jak np. ulga na start, działalność nierejestrowa, przepisy ustawy o CEIDG które dotyczą możliwości wysyłania e-wniosku np. o zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS oraz dokonywania opłat urzędowych drogą elektroniczną weszła już w życie.