Regulamin organizacyjny

    Regulamin organizacyjny

    Regulamin organizacyjny

    Regulamin organizacyjny Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu, obowiazujący od 11 stycznia 2018 r., został nadany Zarządzeniem nr 5 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu w sprawie nadania Izbie Administracji Skarbowej we Wrocławiu Regulaminu Organizacyjnego.

    Rejestr zmian