Regulamin organizacyjny

    Regulamin organizacyjny

    Regulamin organizacyjny

    Regulamin organizacyjny Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu, obowiazujący od 10 sierpnia 2018 r., został nadany Zarządzeniem nr 59/2018 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu w sprawie nadania Izbie Administracji Skarbowej we Wrocławiu Regulaminu Organizacyjnego.

    Rejestr zmian