Regulamin organizacyjny

    Regulamin organizacyjny

    Regulamin organizacyjny

    Regulamin organizacyjny Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu, obowiazujący od 1 marca 2017 r., został nadany Zarządzeniem nr 1 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie nadania Izbie Administracji Skarbowej we Wrocławiu Regulaminu Organizacyjnego.

    Rejestr zmian