Kierownictwo

  Kierownictwo

  Kierownictwo

  • Dyrektor Izby Administracji Skarbowej: Józef Dolata
  • I Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej
   – pion zarządzania (IZPZ): Tadeusz Haberka
  • II Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej
   – pion orzecznictwa (IZPO) i pion poboru i egzekucji (IZPE): Julitta Grzebyk
  • III Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej
   – pion kontroli, cła i audytu (IZPC): Barbara Basista
  • IV Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej
   – pion logistyki i usług (IZPL): Justyna Giżewska
  • Główny Księgowy
   – pion finansowo-księgowy (IGKF): Grażyna Łomot 
  Rejestr zmian